Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

   ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

"ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради

оголошує конкурс на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Тур’є-Реметівської сільської ради

 

Найменування і місцезнаходження ІРЦ: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Тур’є-Реметівської сільської ради, с.Порошково, вул.Центральна, 92

Найменування посади та умови оплати праці: директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», посадовий оклад –  8 210,0  грн

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

особа, яка, має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

1) письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія трудової книжки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) письмова згода на збір та обробку персональних даних згідно з додатком 1 до Примірного положення про проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 03 жовтня 2018 року № 1051

Особа може надати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Кінцевий термін і місце подання документів для участі в конкурсі:

Кінцевий термін подання документів – 08 лютого 2022 року

Документи подаються особисто (або поштою) до відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради за адресою: с.Тур’ї Ремети, вул.Центральна, 16

Етапи конкурсного відбору:

- оприлюднення 10 січня 2022 року оголошення про проведення конкурсу;

- дата початку і закінчення прийому документів: з 800 год к.ч. 10.01.2022 року по 1700 год к.ч. 08.02.2022 року;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим  законодавством вимогам: 11 лютого 2022 року

Дата і місце початку конкурсного відбору:  16 лютого 2022 року, відділ освіти Тур’є-Реметівської сільської ради, с.Тур’ї-Ремети, вул.Центральна, 16

Складові конкурсного відбору та його тривалість:

Кваліфікаційний іспит – проводиться за напрямами: знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; знання основ спеціальної педагогіки; знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру становить 1 годину 20 хвилин

Співбесіда –  проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи з надання інформації – Граб Любов Михайлівна, 050-966-39-13

Електронна адреса: info@osvita-tremeta.gov.ua

НАКАЗ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

Оголошення   конкурсу

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Тур’є-Реметівської сільської ради

Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради оголошує конкурс на  заміщення вакантних посад  керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської ради, а саме: -          Вільшинківська гімназія,  с.Вільшинки, с.Вільшинки, №91;                                                                              -          Туричківська гімназія, с.Турички, вул.Центральна, 27.

Найменування посади та умови оплати праці:

  • Директор закладу загальної середньої освіти.
  • Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»  

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

1) заява про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії  із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Термін подання документів та формування конкурсної комісії здійснюється протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.  

        Документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії  за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Перечин, вул. Ужгородська, 91, відділ освіти, молоді та спорту сільської ради (уповноважена особа Граб Любов Михайлівна, тел.  050-966-39-13, адреса електронної пошти: info@osvita-tremeta.gov.ua).

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає, і  не відповідає за кількість і достовірність поданих конкурсантом документів.

Етапи конкурсного відбору

  • оприлюднення 01 липня 2021 року оголошення про проведення конкурсу;
  • дата початку прийому документів: з 8.00 к.ч. 1.07.2021року по 17.00к.ч. 07.2021року;
  • формування  та затвердження персонального складу конкурсної комісії (впродовж 15 днів): з 01 по 15 липня 2021 року;
  • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам: 3 серпня 2021 року;
  • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі: 3 серпня 2021року;
  • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу: 4 серпня 2021 року;

Дата і місце початку конкурсного відбору: 10 серпня 2021 року, 10.00 приміщення Тур’є-Реметівської сільської ради, с.Тур’ї-Ремети, вул.Тканка, 1.

 

Складові конкурсного відбору та його тривалість:

І-ий етап (не більше 60 хв.) - перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України ’’Про освіту’’, Закону України ’’Про повну загальну середню освіту’’ та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;  перевірка знань Концепції  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на період до 2029 року;

ІІ-ий етап: перевірка професійних компетентностей шляхом вирішення ситуаційного завдання (не більше 30 хв.);

ІІІ-ій етап: публічна та відкрита презентація (15хв.) державною мовою перспективного плану розвитку, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15хв).

 

Наказ про затвердження складу комісії

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти (нова редакція)

Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

Щодо довідки про відсутність судимості:

документ можна замовити на сайті Міністерства внутрішніх справ України за посиланням: odk.mvs.gov.ua