ПРОВЕДЕНО КОНКУРС НА ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Другого серпня 2021 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення опорних закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради. Голова конкурсної комісії, перший заступник сільського голови Олександра Крупчинська ознайомила присутніх з Умовами проведення конкурсу з визначення опорних закладів освіти, затверджених рішенням сесії Тур’є-Реметівської сільської ради від 14.07.2021 №185 «Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти». Заступник голови конкурсної комісії, начальник відділу освіти, молоді та спорту Владислав Цапик наголосив, що головним нормативно-правовим актом, що врегульовує питання створення опорних закладів та їх філій є Положення про опорний заклад освіти, яке затверджене постановою КМУ від 19 червня 2019 р. № 532 зі змінами. Опорний заклад освіти створюється для: забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; раціонального та ефективного використання ресурсів; як механізм реформування системи загальної середньої освіти та упорядкування мережі закладів освіти. Матеріали для участі у конкурсі на визначення опорних закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради, які містять перспективний план розвитку закладу освіти та опис потреб, надала керівник Тур’є-Реметівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Антоніна Мегела. Директор Тур’є-Реметівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Антоніна Мегела презентувала навчальний заклад, надавши матеріали щодо якісного складу та досягнень педагогічного колективу, науково-методичного забезпечення освітнього процесу, профілю навчання, поглибленого вивчення предметів, раціонального використання варіативної частини робочого навчального плану, результативності роботи навчального закладу за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань. Під час вивчення матеріалів, поданих на конкурс, та визначення переможців враховувались: 1) освітні потреби учнів у забезпеченні напрямів соціалізації (допрофільна підготовка та забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами; 3) наявність належної матеріально-технічної бази (обладнані предметні кабінети, спортивні об’єкти, лабораторії, навчальні майстерні, наявність комп’ютерного та мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, внутрішніх вбиралень, харчоблоку тощо), 4) укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою і довідковою літературою; 5) зручність та наявність автомобільних шляхів із твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання. За результатами презентації членами конкурсної комісії було прийнято рішення про оголошення Т-Реметівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів переможцем конкурсу. Проєкт рішення про створення опорного закладу освіти буде подано на розгляд чергової сесії сільської ради.

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ