ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

 

Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради оголошує конкурс на  заміщення вакантних посад  керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської ради, а саме:                                                                                                                             -          Вільшинківська гімназія,  с.Вільшинки, с.Вільшинки, №91;                                                                                                                             -           Туричківська гімназія, с.Турички, вул.Центральна, 27.

Найменування посади та умови оплати праці:

  • Директор закладу загальної середньої освіти.
  • Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»  

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

1) заява про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії  із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Термін подання документів та формування конкурсної комісії здійснюється протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.  

        Документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії  за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Перечин, вул. Ужгородська, 91, відділ освіти, молоді та спорту сільської ради (уповноважена особа Граб Любов Михайлівна, тел.  050-966-39-13, адреса електронної пошти: info@osvita-tremeta.gov.ua).

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає, і  не відповідає за кількість і достовірність поданих конкурсантом документів.

Етапи конкурсного відбору

  • оприлюднення 01 липня 2021 року оголошення про проведення конкурсу;
  • дата початку прийому документів: з 8.00 к.ч. 1.07.2021року по 17.00к.ч.30.07.2021року;
  • формування  та затвердження персонального складу конкурсної комісії (впродовж 15 днів): з 01 по 15 липня 2021 року;
  • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам: 3 серпня 2021 року;
  • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі: 3 серпня 2021року;
  • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу: 4 серпня 2021 року;

Дата і місце початку конкурсного відбору: 10 серпня 2021 року, 10.00 приміщення Тур’є-Реметівської сільської ради, с.Тур’ї-Ремети, вул.Тканка, 1.

 

Складові конкурсного відбору та його тривалість:

І-ий етап (не більше 60 хв.) - перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України ’’Про освіту’’, Закону України ’’Про повну загальну середню освіту’’ та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;  перевірка знань Концепції  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на період до 2029 року;

ІІ-ий етап: перевірка професійних компетентностей шляхом вирішення ситуаційного завдання (не більше 30 хв.);

ІІІ-ій етап: публічна та відкрита презентація (15хв.) державною мовою перспективного плану розвитку, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 15хв).